جعبه ي ستاره اي کاغذي

دوستان عزيز سلام. امروز مي خواهم طرز درست کردن يک جعبه ي ستاره اي را به شما آموزش بدهم. تنها وسيله ي مورد نياز براي اين جعبه کاغذ مي باشد. اين جعبه بسيار زيباست. پس يک کاغذ رنگي برداريد و با ما همراه شويد.

1. ابتدا يک کاغذ مربعي شکل برداريد. قسمت رنگي کاغذ بايد به سمت شما باشد. گوشه ي بالايي کاغذ را به سمت پايين تا کنيد و آن را باز کنيد. سپس قسمت کناري سمپ چپ را به قسمت کناري سمت راست برده و خوب تا کنيد و بعد تاي آن را باز کنيد.

جعبه ي ستاره اي کاغذي

2.کاغذ را برگردانيد و کمي بچرخانيد و همانند مرحله ي قبل آن را تا کنبد و سپس آن را باز کنيد.

جعبه ي ستاره اي کاغذي

3. حالا به کمک خط تاهايي که ايجاد کرده بوديد، سه گوشه ي بالايي که در تصوير نشان داده شده به نقطه ي پاييني برسانيد و آن را کاملاً روي هم قرار دهيد و کاملاً صافش کنيد.

جعبه ي ستاره اي کاغذي

4. مدل را بچرخانيد تا انتهاي باز آن در قسمت بالا قرار گيرد.

جعبه ي ستاره اي کاغذي

5.لبه هاي بيروني را به سمت خط مرکزي تا کنيد.

جعبه ي ستاره اي کاغذي

6. مرحله ي 5 را براي سمت پشت مدل نبز انجام دهيد.

جعبه ي ستاره اي کاغذي

7.لبه هاي نشان داده شده را به سمت بالا طوري تا کنيد تا به لبه ي بيروني مدل برسد و خوب روي آن فشار دهيد تا خط تاي آن کاملاً مشخص شود.

جعبه ي ستاره اي کاغذي

8. لبه ها را به سمت بيرون باز کنيد و با کف دست کاملاً آن را صاف و پهن کنيد.

جعبه ي ستاره اي کاغذي

9. مرحله ي 7 و 8 را براي قسمت پشت مدل هم انجام دهيد.

جعبه ي ستاره اي کاغذي

10. لبه هاي بيروني را به سمت پشتشان تا کنيد و خوب با دست روي آن فشار دهيد تا خط تا کاملاً مشخص شود.

جعبه ي ستاره اي کاغذي

11. مرحله ي قبل را براي قسمت پشت مدل انجام دهيد. بنابراين مدل شما الان بايد به اين شکل درآمده باشد.

جعبه ي ستاره اي کاغذي

12. انتهاي مدل را به سمت بالا تا کنيد و خوب با دستتان به آن فشار دهيد. سپس دوباره آن راباز کنيد.

جعبه ي ستاره اي کاغذي

13. قسمت پايه ي مدل را در امتداد خط تاهاي ايجاد شده به سمت داخل هل دهيد. اين پايه ي جعبه ي شما خواهد شد.

جعبه ي ستاره اي کاغذي

14. هر گوشه ي ستاره را به سمت پايين تا کنيد.

جعبه ي ستاره اي کاغذي

15. حالا جعبه ي شما آمده است و شما مي توانيد گردنبد و انگتر و گوشواره ي خود را درون آن قرار دهيد.

جعبه ي ستاره اي کاغذي
جعبه ي ستاره اي کاغذي

اسب کاغذی

اسب کاغذی

دوستان عزیز امروز می خواهم به کمک کاغذ و قیچی طرز درست کردن اسب کاغذی را به شما آموزش بدهم.

1.کارمان را با یک کاغذ مربعی شکل شروع می کنیم. ابتدا باید قسمت رنگی کاغذ به سمت شما باشد. شما باید کاغذ را به نصف تا کنید و سپس آن را باز کنید و در جهت دیگر به نصف تا کنید و تای آن را نیز باز کنید.

اسب کاغذی

2. کاغذ را برگردانید و کاغذ را دوباره در مسیری دیگر به نصف تاکنید و باز کنید و سپس در جهتی دیگر به نصف تا کنید و آن را باز کنید. حالا کاغذ شما باید به صورت شکل بالا شده باشد.

اسب کاغذی

3. به کمک خط تاهای ایجاد شده سه گوشه ی بالایی را به گوشه ی پایینی برسانید . با دست روی آن بکشید تا کاملاً صاف شود.

اسب کاغذی

4.گوشه های بیرونی لایه ی بالایی را به سمت خط مرکزی ببرید و سپس گوشه ی بالایی را در امتداد نقطه چین تا کنید. سپس تمام تاها را باز کنید.

اسب کاغذی

5. تنها لایه ی بالایی را در امتداد نقطه چین ببرید.

اسب کاغذی

6. پاها را در امتداد نقطه چین نشان داده شده به سمت بالا تا کنید.

اسب کاغذی

7. این بخش ها را در امتداد مرکز به نصف تا کنید.

اسب کاغذی

8. مدل را برگردانید و مراحل 4 تا 7 را دوباره برای این سمت تکرار کنید. حالا مدل شما باید شبیه شکل بالا شده باشد.

اسب کاغذی

9. مدل را بچرخانید و در امتداد نقطه چین کاغذ را تا کنید و سپس آن را باز کنید.

اسب کاغذی

10. قسمت سر و دم را به سمت داخل تا کنید.

اسب کاغذی

11. در این مرحله دیگر کار شما تمام شده و اسب کاغذی شما آماده است. امیدوارم که از کاردستی این هفته لذت برده باشید.

اسب کاغذی

سنجاب پرنده ی کاغذی

دوستان عزیز برای درست کردن این سنجاب شما احتیاج به یک کاغذ مربعی شکل دارید.

سنجاب پرنده ی کاغذی

1. کاغذ را دوبار به نصف در جهات نشان داده شده تا کنید و سپس تایش را باز کنید.

2. در امتداد نقطه چین کاغذ را تا کنید تا به خط مرکزی برسد.

3. دوباره کاغذ را در امتداد نقطه چین تا کنید تا به خط مرکزی برسد.

4. در این مرحله تاها را باز کنید.

5. کاغذ را در امتداد خطوط نقطه چین تا کنید.

6. کاغذ را دوباره در امتداد خطوط نقط چین به سمت بیرون تا کنید.

7. تاهای مرحله ی 5 و 6 را برای سمت راست کاغذ تکرار کنید.

8. کاغذ را در امتداد نقطه چین به سمت بالا تا کنید.

9. کاغذ را در امتداد نقطه چین به سمت بیرون تا کنید.

10. قسمت بالای کاغذ را در امتداد نقطه چین به سمت پایین تا کنید.

11. کاغذ را در امتداد نقطه چین به سمت بالا تا کنید.

12. در قسمت نشان داده شده یک تا بزنید و سپس تا را باز کنید. خط تا باید کاملاً مشخص باشد.

13.بخش فلش را باز کنید و سپس با دست روی آن بکشید که کاملاً صاف و تخت شود.

14. در امتداد نقطه چین کاغذ را به سمت بالا تا کنید.

15. کاغذ را برگردانید.

16. در امتداد نقطه چین کاغذ را تا کنید.

17. دوباره در امتدا نقطه چین کاغذ را تا کنید.

18. کاغذ را در امتداد نقطه چین به سمت بالا تا کنید.

19. حالا در این مرحله قسمت پایینی را از پشت به بیرون بکشید و مطابق نقطه چین تاها را انجام دهید. اول قسمت نقطه چین بزرگتر را به سمت بالا تا کنید و نقطه چین کوچکتر را به سمت پایین تا کنید.

20. در این مرحله سنجاب شما آماده است. فقط باید با یک ماژیک بینی و چشم برای سنجابتان بکشید.

سنجاب پرنده ی کاغذی

کلاه کاغذی

کلاه کاغذی

دوستان عزیز امروز می خواهم طرز درست کردن کلاه با کاغذ را به شما آموزش بدهم. پس یک کاغذ بردارید و با ما همراه شوید.

1. ابتدا یک کاغذ مستطیلی شکل بردارید. دقت کنید که سمت سفید آن به طرف شما باشد. کاغذ را از چپ به راست به نصف تا کرده و آن را باز کنید.

کلاه کاغذی

2. حالا لبه ی بالایی کاغذ را گرفته و به لبه ی پایینی آن برسانید. خوب روی کاغذ فشار دهید تا خط تا به وضوح روی آن دیده شود.

کلاه کاغذی

3. گوشه های بالایی را در امتداد خط مرکزی به سمت پایین تا کنید.

کلاه کاغذی

4. لبه ی پایینی را تا پایه ی مثلث به سمت بالا تا کنید.

کلاه کاغذی

5. این قسمت را یکبار دیگر دوباره تا کنید و خوب فشار دهید تا خط تای آن مشخص شود.

کلاه کاغذی
 

6. مدل را برگردانید و مرحله ی 4 و 5 را دوباره برای این سمت تکرار کنید.

کلاه کاغذی

7.کلاه را مطابق شکل باز کنید. حالا کلاه کاغذی شما آماده است.

کلاه کاغذی

پروانه کاغذی

پروانه کاغذی

دوستان عزیز امروز می خواهیم با هم یک پروانه ی کاغذی زیبا درست کنیم. پس یک کاغذ بردارید و با من همراه شوید.

1. ابتدا یک کاغذ مربعی شکل بر می دارید و کار را از سمت سفید کاغذ شروع می کنید. کاغذ را در امتدا خطوط نشان داده شده تا می کنید و سپس آن را باز می کنید.

پروانه کاغذی
پروانه کاغذی

2. هر 4 گوشه ی مربع را به سمت مرکز تا کنید و با دست روی آن خوب فشار دهید تا جای آن باقی بماند.

پروانه کاغذی

3. کاغذ را برگردانید و دوباره 4 گوشه ی مربع را به سمت مرکز تا کنید.

پروانه کاغذی

4. مدل را باز کنید. خط تاهای ایجاد شده باید شبیه به این شکل باشد.

پروانه کاغذی

5. لبه های بیرونی را به سمت خط مرکزی تا کنید.

پروانه کاغذی

6. هر لبه ی داخلی را از نقطه ای در مرکز گرفته و این لبه ها را به نقطه ی نشان داده شده برسانید. سپس لبه ی بالایی را به سمت پایین ببرید و خوب آن را تخت کنید.

پروانه کاغذی

7. مدل را بچرخانید و مرحله ی 7 را تکرار کنید.

پروانه کاغذی

8.نیمه ی بالایی را به سمت عقب تا کنید و خوب آن را تخت کنید.

پروانه کاغذی

9. گوشه های بیرونی و جلویی را به سمت پایین تا کنید.

پروانه کاغذی

10. مطابق شکل این گوشه های بیرونی را به سمت داخل تا کنید.

پروانه کاغذی

11. پروانه را به نصف تا کنید.

پروانه کاغذی

12. حالا لایه ی بالایی را در امتداد زاویه ی نشان داده شده به سمت عقب تا کنید.

پروانه کاغذی

13. و حالا بال عقبی را در امتداد زاویه ی مشابه به عقب تا کنید.

پروانه کاغذی

14. پروانه را باز کنید.

پروانه کاغذی

15. حال پروانه ی شما کامل شده است.

پروانه کاغذی

فیل حوله ای

برای درست کردن این کاردستی شما به دو حوله  نیاز دارید.

کاردستی

1.حوله ی حمام را کاملاً صاف روی زمین پهن کنید. ممکن است حوله تان صاف نباشد و به اتو نیاز داشته باشد.

کاردستی

2.هر دو لبه را به اندازه ی 15 سانتی متر تا کنید.

کاردستی

3.لبه های تا شده را دوباره به همان اندازه تا کنید.

کاردستی
کاردستی

4.لبه ها را از دو طرف به سمت مرکز حوله طوری لوله کنید تا شبیه به طومار شود.

کاردستی

5.طومار را طوری تا کنید که قسمت لوله ای آن به سمت بیرون باشد.(این شکل بدن و پاهای فیل است.)

کاردستی

6.حوله ی دست را روی زمین پهن کنید.

کاردستی

7. مرکز سمت طولی حوله را زیر پایه ی صندلی قرار دهید تا آن را محکم نگه دارد.

کاردستی
کاردستی

8.حالا مطابق شکل از لبه های حوله شروع به لوله کردن آن کنید.

کاردستی

9.آن قدر این کار را انجام دهید تا به مرکز حوله برسید و دیگر نتوانید آن را لوله کنید.

کاردستی

10.حالا در این مرحله حوله را برگردانید تا قسمت صاف آن به سمت شما باشد نه قسمت لوله شده ی آن.

کاردستی

11.انتهای نوک تیز آن را به سمت بالا تا کنید تا خرطوم فیل شما را تشکیل دهد.

کاردستی
کاردستی

12. حالا به کمک دستتان قسمت صاف بالا را به سمت خرطوم برگردانید و قسمت های اضافی گوش را به سمت پشت حرکت دهید.

کاردستی

13.حالا سر را روی پاها و بدن فیل قرار دهید.


قایق کاغذی

قایق کاغذی

کاردستی امروز بسیار آسان و ساده است. شما می توانید کمتر از پنج دقیقه آن را درست کنید.

1. ابتدا یک کاغذ رنگی بردارید. کار را از سمت سفید آن شروع کنید.

قایق کاغذی

2. کاغذ را در امتداد خط افقی نشان داده شده در بالا تا کنید. و حالا شما این شکل را خواهید داشت.

قایق کاغذی

3.  کاغذ را در امتداد خط عمودی نشان داده شده در بالا تا کنید و یک مثلث کوچکتر خواهید داشت.

قایق کاغذی

4. حالا تای کاغذها را باز کنید و شما خط تاهایی مانند این خواهید داشت.

قایق کاغذی

5. کاغذ را در امتداد خط افقی نشان داده شده در بالا ببرید و شما این شکل را خواهید داشت.

قایق کاغذی

6. کاغذ را در امتداد خط عمودی طوری تا کنید که قسمت بریده ی آن به سمت شما باشد.

قایق کاغذی

7. حالا نیمه ی پایینی را طوری تا کنید که به خط مرکزی برسد.

قایق کاغذی

8. نیمه ی بالایی کاغذ را به این صورت باز کنید.

قایق کاغذی

9. و آن را در امتداد خط عمودی به پشت تا کنید.

قایق کاغذی

10. بخشی از نیمه ی پایینی را به پشت تا کنید تا قسمت پایینی سطحی صاف داشته باشد.

قایق کاغذی

11. حالا قسمت نوک تیز سمت راست قایق را به سمت بالا تا کنید تا قایق شما کامل شود.

قایق کاغذی

12. حالا شما یک قایق زیبا دارید. امیدوارم از این کاردستی خوشتان آمده باشد.


کلاه تولد

کلاه تولد

دوستان عزیز امروز می خواهیم با هم یک کلاه درست کنیم که شما در تولدها از آن استفاده کنید، پس یک کاغذ بردارید و با ما همراه شوید.

ابتدا ما تاهایی را که برای پایه ی کلاه لازم است به شما آموزش می دهیم و در مرحله ی بعد کلاً خود کلاه را درست می کنیم.

1. ابتدا یک کاغذ رنگی به ابعاد 15 در 15 سانتی متر بردارید. قسمت رنگی کاغذ باید به سمت پایین باشد.

کلاه تولد

2. کاغذ را به نصف تا کنید طوری که نقطه ی A  به نقطه ی B برسد.

کلاه تولد
کلاه تولد

3. گوشه های سمت چپ و راست را طوری تا کنید که در مرکز به هم برسند.

کلاه تولد
کلاه تولد
کلاه تولد

در این مرحله کار درست کردن پایه ی کلاه شما آماده شده است. در این مرحله باید خود کلاه را آماده کنیم.

4. حالا مدل درست شده در مرحله ی 3 را برگردانید.

کلاه تولد

5. هر دو طرف را طوری تا کنید تا در مرکز به هم برسند.

کلاه تولد
کلاه تولد

6. نقطه ی پایینی را به سمت بالا تا کنید.

کلاه تولد
کلاه تولد

7. کاغذ را برگردانید.

کلاه تولد

8. نقاط پایینی را به سمت بالا تا کنید.

کلاه تولد
کلاه تولد

9. در این مرحله باید در امتداد خطوط نشان داده شده تاهایی با زاویه ی برابر بزنید.

کلاه تولد
کلاه تولد
کلاه تولد

10. در این مرحله باید نقطه ی پایینی را در امتداد خطوط نشان داده شده به سمت بالا تا کنید.

کلاه تولد
کلاه تولد

11. حالا نقطه ی بالایی را در امتداد خطوط نشان داده شده به سمت پایین تا کنید.

کلاه تولد
کلاه تولد

12. کاغذ را از قسمت نقطه چین مطابق شکل تا کنید تا به این صورت در آید.

کلاه تولد
کلاه تولد

کلاه شما آماده شده و شما می توانید در جشن تولدها از آن استفاده کنید.

کلاه تولد


تفنگ کاغذی


تفنگ کاغذی

این کاردستی بسیار ساده است و شما می توانید آن را درست کنید و در بازیهای تان از آن استفاده کنید. پس یک کاغذ بردارید و با ما همراه شوید.

1. ابتدا یک کاغذ مستطیلی یا مربعی شکل بردارید و لبه ی بالایی آن را بگیرید و به لبه ی پایینی برسانید.

تفنگ کاغذی
تفنگ کاغذی

2. حالا دوباره و سه باره این کار را تکرار کنید.

تفنگ کاغذی
تفنگ کاغذی

3. کاغذ را از چپ به راست تا کنید و سپس تایش را باز کنید. حالا سمت چپ کاغذ را با زاویه ی 90 درجه به سمت پایین تا کنید.

تفنگ کاغذی
تفنگ کاغذی

4. باید سمت راست را نیز با زاویه ی 90 درجه به سمت پایین تا کنید. اما برای این که طول سمت راست برابر سمت چپ باشد باید کارهایی را که در 4 عکس بالا می بینید انجام دهید.

تفنگ کاغذی
تفنگ کاغذی
تفنگ کاغذی
تفنگ کاغذی

5. برای درست کردن دسته ی تفنگ باید قسمت سمت راست را روی قسمت سمت چپ تا کنید. بعد تکه کاغذ دیگری بردلرید و برای درست کردن لوله ی تفنگ کار را از تصویر 1 تا 3 تکرار کنید.

تفنگ کاغذی
تفنگ کاغذی

6. حالا مطابق دو شکل بالا لوله ی تفنگ را وارد دسته اش کنید.

تفنگ کاغذی
تفنگ کاغذی

7. در این مرحله کاردستی شما درست شده و شما می توانید در بازی های تان از آن استفاده کنید.

تفنگ کاغذیبرچسب‌ها: آموزش کار دستی با استفاده از کاغذ
+ نوشته شده توسط سیامک بحرانی در دوشنبه 1391/03/08 و ساعت 21:41 |

Pichak go Up